Tài liệu về các đơn vị đo lường

Các đơn viện đo lường được sử dụng trong đời sống, công nghiệp và nghiên cứu.

Nhiệt độ là gì – Các đơn vị đo nhiệt độ phổ biến

Để đo và đánh giá nhiệt độ, người ta sử dụng các đơn vị đo ...

2 Comments

Lưu lượng dòng chảy là gì? – đơn vị đo lưu lượng

Lưu lượng dòng chảy là một khái niệm rất quan trọng trong các hệ thống ...

1 Comment

Áp suất – Đơn vị đo áp suất

Áp suất là gì? Một trong những đại lượng vật lý quan trọng, xuất hiện ...

2 Comments

phone-icon
zalo-icon