Lưu lượng dòng chảy là gì? – đơn vị đo lưu lượng

Lưu lượng dòng chảy là một khái niệm rất quan trọng trong các hệ thống đường ống và thiết bị công nghiệp. Nó liên quan đến khối lượng chất lỏng hay khí trôi qua một đơn vị thời gian. Để đo lường lưu lượng dòng chảy, người ta sử dụng các đơn vị đo như lít/giây, m3/giờ, feet khối/phút và nhiều đơn vị khác nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về lưu lượng dòng chảy và cách đo lường nó. Vì vậy, bài viết dưới đây giải đáp những thắc mắc này và cung cấp thông tin cơ bản về lưu lượng dòng chảy.

Lưu lượng dòng chảy là gì? – Lưu lượng nước là gì?

Khái niệm lưu lượng dòng chảy là gì?

Lưu lượng dòng chảy thường được định nghĩa là khối lượng (hoặc thể tích) của chất lưu chuyển qua một điểm cụ thể trong một đơn vị thời gian. Đơn vị đo lường thường được sử dụng cho lưu lượng là mét khối trên giây (m³/s) hoặc mét khối trên giờ (m³/h).

Lưu lượng dòng chảy
Lưu lượng dòng chảy

Lưu lượng dòng chảy thường được sử dụng để mô tả việc chuyển động của chất lưu trong các hệ thống ống dẫn, đường ống, thiết bị đo lưu lượng, hệ thống xử lý nước, và nhiều ứng dụng khác. Việc đo lường và kiểm soát lưu lượng rất quan trọng để đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn của các hệ thống này.

Các phương pháp đo lưu lượng dòng chảy thường bao gồm đo lưu lượng đường ống bằng cách đo đường kính và tốc độ chất lưu, đo lưu lượng bằng cảm biến áp suất, đo lưu lượng bằng cảm biến dao động, và nhiều phương pháp khác nữa. Các phương pháp này đều có ưu điểm và hạn chế riêng, tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể mà người sử dụng sẽ chọn phương pháp phù hợp nhất để đo lượng chất lưu di chuyển trong hệ thống.

Lưu lượng nước là gì?

Lưu lượng nước
Lưu lượng nước

Lưu lượng nước là một khái niệm kỹ thuật được sử dụng để chỉ sự chuyển động của nước thông qua một vị trí nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Lưu lượng nước được đo bằng đơn vị thể tích của nước trên đơn vị thời gian, thường được đo bằng mét khối trên giây (m³/s) hoặc mét khối trên giờ (m³/h).

Lưu lượng nước là một yếu tố quan trọng trong quản lý và điều khiển các nguồn nước. Các ứng dụng của lưu lượng nước bao gồm đo lưu lượng nguồn nước tự nhiên như sông, hồ, mương, và đánh giá hiệu suất của các thiết bị xử lý nước, bơm nước, hệ thống cấp nước và hệ thống thoát nước.

Để đo lưu lượng nước, các thiết bị đo lưu lượng như máy đo lưu lượng, bộ đo nhiễu xạ, cảm biến lưu lượng, và máy bơm được sử dụng. Các phương pháp đo lưu lượng nước có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và tình hình thực tế, và phải được thực hiện đúng cách để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả đo lường.

Các ví dụ về đo lưu lượng dòng chảy

Đo lưu lượng
Đo lưu lượng

Có nhiều ví dụ về đo lưu lượng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sau đây là một số ví dụ thường gặp:

 • Đo lưu lượng nước sử dụng trong hộ gia đình: Để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho hộ gia đình, người ta cần đo lưu lượng nước đang được sử dụng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bộ đo lưu lượng nước đơn giản, thông thường được lắp đặt tại đầu đường ống dẫn nước.
 • Đo lưu lượng dầu trong công nghiệp: Trong các ngành công nghiệp liên quan đến dầu mỏ, đo lưu lượng dầu là một yếu tố quan trọng để đảm bảo quy trình sản xuất được thực hiện hiệu quả. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị đo lưu lượng dầu như cảm biến lưu lượng, bộ đo áp suất và các thiết bị đo lưu lượng khác.
 • Đo lưu lượng khí trong hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống xử lý khí thải trong các nhà máy công nghiệp cần đo lưu lượng khí để đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường và an toàn lao động. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị đo lưu lượng khí như bộ đo nhiễu xạ, cảm biến lưu lượng và các thiết bị đo lưu lượng khác.

Các ví dụ trên chỉ là một số trong số rất nhiều ứng dụng của đo lưu lượng trong cuộc sống hàng ngày và trong các ngành công nghiệp.

Các đơn vị đo lưu lượng thường dùng

Các đơn vị đo lưu lượng
Các đơn vị đo lưu lượng

Có nhiều đơn vị đo lưu lượng được sử dụng trong kỹ thuật, nhưng các đơn vị thường được sử dụng nhất là:

 • Mét khối trên giây (m³/s)
 • Mét khối trên giờ (m³/h)
 • Feet khối trên giờ (ft³/h)
 • Lit trên giây (L/s)
 • Gallon trên phút (GPM)

Mét khối trên giây (m³/s)

Mét khối trên giây (m³/s) là một đơn vị đo lưu lượng được sử dụng trong kỹ thuật để đo lượng nước chảy qua một vị trí trong một đơn vị thời gian. Đơn vị này biểu thị số mét khối nước chảy qua một điểm cụ thể trong một giây. Nó là đơn vị đo lường chuẩn trong hệ thống quốc tế và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến lưu lượng nước lớn, như đo lưu lượng sông, hồ, mương và các hệ thống xử lý nước công nghiệp.

Một mét khối tương đương với khối lượng nước có thể chứa trong một khối hình chữ nhật với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt bằng 1 mét. Nó tương đương với 1000 lít nước hoặc khoảng 264,17 gallon.

Mét khối trên giờ (m³/h)

Mét khối trên giờ (m³/h) là một đơn vị đo lưu lượng thông dụng được sử dụng trong các ứng dụng cấp nước và xử lý nước. Đơn vị này biểu thị số mét khối nước chảy qua một điểm cụ thể trong một giờ. Nó là một trong những đơn vị đo lường lưu lượng phổ biến nhất trong các ứng dụng dân dụng và công nghiệp nhỏ.

Một mét khối trên giờ tương đương với lượng nước chảy qua một điểm cụ thể trong một giờ với mật độ dòng chảy 1 mét khối trên giờ. Nó tương đương với 1000/3600 mét khối trên giây, khoảng 0,2778 mét khối trên giây hoặc 277,78 lít trên phút.

Feet khối trên giờ (ft³/h)

Feet khối trên giờ (ft³/h) là một đơn vị đo lưu lượng được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến lưu lượng khí và chất lỏng. Đơn vị này biểu thị số feet khối chất lỏng hoặc khí chảy qua một điểm cụ thể trong một giờ. Nó là một trong những đơn vị đo lường lưu lượng phổ biến nhất trong các ứng dụng công nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và kiểm soát quá trình sản xuất.

Một feet khối tương đương với khối lượng của một khối hình chữ nhật với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt bằng 1 foot. Nó tương đương với khoảng 28,32 lít hoặc 7,48 gallon.

Lit trên giây (L/s)

Lit trên giây (L/s) là một đơn vị đo lưu lượng được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến cấp nước và xử lý nước. Đơn vị này biểu thị số lít nước chảy qua một điểm cụ thể trong một giây. Nó là một trong những đơn vị đo lường lưu lượng phổ biến nhất trong các ứng dụng dân dụng và công nghiệp nhỏ.

Một lít trên giây tương đương với lượng nước chảy qua một điểm cụ thể trong một giây với mật độ dòng chảy 1 lít trên giây. Nó tương đương với 0,001 mét khối trên giây hoặc 3,6 mét khối trên giờ.

Gallon trên phút (GPM)

Gallon trên phút (GPM) là một đơn vị đo lưu lượng được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến nước và dầu. Đơn vị này biểu thị số gallon chất lỏng chảy qua một điểm cụ thể trong một phút. Nó là một trong những đơn vị đo lường lưu lượng phổ biến nhất trong các ứng dụng công nghiệp và hộ gia đình.

Một gallon tương đương với khoảng 3,785 lít. Để chuyển đổi đơn vị đo lưu lượng từ GPM sang L/s, ta có thể sử dụng công thức: 1 GPM = 0,063 L/s.

Công thức tính lưu lượng dòng chảy

Công thức tính lưu lượng dòng chảy được sử dụng để tính toán khối lượng hoặc thể tích của chất lỏng hoặc khí đi qua một đường ống hoặc một thiết bị đo lưu lượng. Công thức này được biểu diễn dưới dạng:

Q = A x v

Trong đó:

 • Q là lưu lượng dòng chảy (thể tích hoặc khối lượng trên đơn vị thời gian), đơn vị đo có thể là m³/s, m³/h, L/s, GPM, ft³/h, vv.
 • A là diện tích tiết diện của đường ống hoặc thiết bị đo lưu lượng, đơn vị đo có thể là mét vuông (m²), feet vuông (ft²), vv.
 • v là tốc độ dòng chảy của chất lỏng hoặc khí, đơn vị đo có thể là mét/giây (m/s), feet/giây (ft/s), vv.

Để tính toán lưu lượng dòng chảy, trước tiên cần xác định diện tích tiết diện và tốc độ dòng chảy của chất lỏng hoặc khí. Thông thường, tốc độ dòng chảy được đo bằng các thiết bị đo lưu lượng như cảm biến lưu lượng hoặc bộ đo lưu lượng.

Cách đo lưu lượng chính xác và các phương pháp đo phổ biến

Cách đo lưu lượng chính xác

Cách đo lưu lượng chính xác
Cách đo lưu lượng chính xác

Để đo lưu lượng của một dòng chảy, có nhiều phương pháp khác nhau tùy thuộc vào điều kiện và yêu cầu của ứng dụng. Tuy nhiên, các bước chính để đo lưu lượng dòng chảy bao gồm:

 1. Lựa chọn thiết bị đo lưu lượng phù hợp với dòng chảy cần đo và yêu cầu đo lường của ứng dụng. Các thiết bị đo lưu lượng thường được sử dụng bao gồm máy đo thủy lực, máy đo lưu lượng từ tính, máy đo lưu lượng siêu âm, máy đo lưu lượng điện từ,…
 2. Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng đúng cách và vị trí phù hợp để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đo.
 3. Tiến hành đo lưu lượng bằng cách sử dụng các phương pháp đo lưu lượng phù hợp với thiết bị được lựa chọn. Việc đo lưu lượng có thể được thực hiện theo phương pháp thủ công hoặc tự động.
 4. Kiểm tra và xác nhận kết quả đo lưu lượng để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu đo.
 5. Ghi lại dữ liệu đo lưu lượng và lưu trữ chúng để có thể sử dụng và tham khảo trong tương lai.

Quá trình đo lưu lượng có thể được thực hiện bởi các chuyên gia đo lường hoặc các nhà sản xuất thiết bị đo lưu lượng, tuy nhiên, nhiều ứng dụng cũng cho phép người sử dụng tự thực hiện đo lưu lượng bằng cách sử dụng các thiết bị đo lưu lượng đơn giản. Tuy nhiên, việc tự thực hiện đo lưu lượng đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đo lường, vì vậy nếu không chắc chắn về khả năng của mình, người sử dụng nên tìm đến các chuyên gia đo lường để được tư vấn và hỗ trợ.

Các phương pháp đo lưu lượng phổ biến

Cách đo lưu lượng chính xác
Cách đo lưu lượng chính xác

Có nhiều phương pháp đo lưu lượng dòng chảy được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và kỹ thuật, dưới đấy là một số phương pháp đo lưu lượng phổ biến:

 • Phương pháp đo đường kính và tốc độ: phương pháp này sử dụng các thiết bị đo đường kính của đường ống và đo tốc độ chất lỏng hoặc khí đi qua đường ống đó. Từ đó, lưu lượng dòng chảy được tính toán theo công thức Q = A x v, với A là diện tích tiết diện của đường ống và v là tốc độ dòng chảy.
 • Phương pháp đo áp suất: phương pháp này đo lực đẩy gây ra bởi chất lỏng hoặc khí khi chúng đi qua đường ống hoặc thiết bị đo lưu lượng. Lưu lượng dòng chảy được tính toán dựa trên mối quan hệ giữa áp suất và lưu lượng dòng chảy của chất lỏng hoặc khí.
 • Phương pháp đo thời gian: phương pháp này dựa trên thời gian mà chất lỏng hoặc khí đi qua một đoạn đường với chiều dài đã biết. Từ đó, lưu lượng dòng chảy được tính toán bằng cách chia chiều dài đoạn đường cho thời gian đi qua.
 • Phương pháp đo dao động: phương pháp này sử dụng các thiết bị đo dao động để đo tần số dao động của chất lỏng hoặc khí đi qua đường ống hoặc thiết bị đo lưu lượng. Từ đó, lưu lượng dòng chảy được tính toán bằng cách sử dụng các công thức toán học phức tạp.
 • Phương pháp đo từ tính: phương pháp này sử dụng các cảm biến từ tính để đo lưu lượng dòng chảy của chất lỏng hoặc khí. Cảm biến từ tính có thể đo được các thông số như vận tốc, áp suất, nhiệt độ, vv. và từ đó tính toán lưu lượng dòng chảy.

Mỗi phương pháp đo lưu lượng trên đây có ưu nhược điểm và phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

Một số thiết bị đo lưu lượng hiện đại ngày nay

Hiện nay, có nhiều thiết bị đo lưu lượng dòng chảy hiện đại được sử dụng trong đời sống và các ứng dụng công nghiệp và khoa học kỹ thuật:

Đồng hồ lưu lượng điện từ

Đồng hồ lưu lượng sử dụng cảm biến điện từ
Đồng hồ lưu lượng sử dụng cảm biến điện từ

Đồng hồ lưu lượng điện từ sử dụng nguyên lý đo tương tác của dòng chảy với từ trường để tạo ra tín hiệu điện và đo lượng dòng chảy. Thiết bị này thường được sử dụng trong các ứng dụng đo lưu lượng của các chất lỏng và khí.

-9%
Original price was: 4.300.000 ₫.Current price is: 3.900.000 ₫.

Đồng hồ đo lưu lượng vortex

Đồng hồ đo lưu lượng vortex
Đồng hồ đo lưu lượng vortex

Đồng hồ đo lưu lượng vortex sử dụng nguyên lý tạo ra một vortex khi dòng chảy qua một cánh quạt để đo lượng dòng chảy. Thiết bị này thường được sử dụng trong các ứng dụng đo lưu lượng của các chất lỏng và khí.

Đồng hồ đo lưu lượng tuabin

Đồng hồ đo lưu lượng tuabin
Đồng hồ đo lưu lượng tuabin

Đồng hồ đo lưu lượng tuabin là một thiết bị đo lưu lượng đặc biệt dùng để đo lưu lượng dòng khí hoặc hơi nước trong các ứng dụng công nghiệp. Thiết bị này được thiết kế với một hoặc nhiều cánh quạt xoay trong ống đo, được gắn trực tiếp với tuabin hoặc có thể được cài đặt riêng lẻ.

-9%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.

Đồng hồ lưu lượng siêu âm

Đồng hồ lưu lượng siêu âm
Đồng hồ lưu lượng siêu âm

Đồng hồ lưu lượng siêu âm sử dụng nguyên lý đo tương tác của sóng siêu âm với dòng chảy để đo lượng dòng chảy. Thiết bị này thường được sử dụng trong các ứng dụng đo lưu lượng của các chất lỏng và khí.

Cảm biến lưu lượng động học

Cảm biến lưu lượng động học sử dụng nguyên lý đo tương tác của dòng chảy với một bộ đếm để đo lượng dòng chảy. Thiết bị này thường được sử dụng trong các ứng dụng đo lưu lượng của các chất lỏng.

Cảm biến lưu lượng hơi nước

Cảm biến lưu lượng hơi nước sử dụng nguyên lý đo tương tác của dòng chảy với một bộ đo lực để đo lượng dòng hơi nước. Thiết bị này thường được sử dụng trong các ứng dụng đo lưu lượng của dòng hơi nước.

Cảm biến lưu lượng khối lượng

Cảm biến lưu lượng khối lượng sử dụng nguyên lý đo tương tác của dòng chảy với một bộ cân để đo lượng dòng chảy dựa trên khối lượng của chất lưu thông. Thiết bị này thường được sử dụng trong các ứng dụng đo lưu lượng của các chất lỏng và khí.

Các thiết bị đo lưu lượng này có độ chính xác cao, đáp ứng nhu cầu đo lưu lượng trong các ứng dụng công nghiệp và khoa học kỹ thuật hiện đại.

Với những thông tin cơ bản về lưu lượng dòng chảy mà bài viết này đã cung cấp, các bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm này và các đơn vị đo lưu lượng dòng chảy thông dụng. Bên cạnh đó, thông qua bài viết, các bạn cũng có thể nắm được cách tính toán và ứng dụng lưu lượng dòng chảy trong cuộc sống và các lĩnh vực công nghiệp.

1 những suy nghĩ trên “Lưu lượng dòng chảy là gì? – đơn vị đo lưu lượng
 1. Pingback: Lưu lượng kế siêu âm | 2 loại chính | Cấu tạo, hoạt động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

phone-icon zalo-icon