Bảng giá kiểm định – đo hiệu chuẩn đồng hồ nước (2023)

Trong cuộc sống hiện đại, việc sử dụng đồng hồ nước là vô cùng quan trọng để kiểm soát tiêu thụ nước hàng tháng của gia đình hoặc doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác của đồng hồ nước, cần phải thường xuyên thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn. Vì vậy, việc biết được bảng giá kiểm định đồng hồ nước sẽ giúp cho người dùng có thể chuẩn bị kế hoạch tài chính hợp lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tham khảo chi phí kiểm định đồng hồ nước và các thông tin liên quan đến việc kiểm định và hiệu chuẩn đồng hồ nước.

Bảng giá kiểm định – đo hiệu chuẩn đồng hồ nước (2023)

Bảng giá kiểm định đồng hồ nước thường được quy định bởi cơ quan quản lý nước hoặc công ty cấp nước, và có thể khác nhau tùy thuộc vào địa điểm và quy định cụ thể. Tuy nhiên, chi phí này thường không quá cao và được tính dựa trên số lượng đồng hồ nước và thời gian kiểm định.

Để biết thông tin chi tiết về chi phí kiểm định đồng hồ nước, bạn nên liên hệ với công ty cấp nước hoặc cơ quan quản lý nước tại địa phương để được tư vấn và cung cấp thông tin cụ thể.

Dưới đây là các bảng giá kiểm định và đo hiệu chuẩn đồng hồ nước tại Hà nội năm 2023, các bạn có thể tham khảo qua.

Giấy chứng nhận kiểm định đồng hồ nước
Giấy chứng nhận kiểm định đồng hồ nước

Bảng giá kiểm định đồng hồ nước (2023)

Dưới đây là bảng giá kiểm định đồng hồ nước được áp dụng tại Hà Nội (2023)

Bảng giá kiểm định đồng hồ nước cơ khí (Update 2023)
TT Kích cỡ (mm) Chi phí kiểm định (VND)
1 DN15 10.000
2 DN20 15.000
3 DN25 20.000
4 DN32 130.000
5 DN40 200.000
6 DN50 250.000
7 DN65 540.000
8 DN80 810.000
9 DN100 1.620.000
10 DN125 1.800.000
11 DN150 2.250.000
12 DN200 2.700.000
13 DN250 3.330.000
14 DN300 4.050.000
15 DN350 6.600.000
16 DN400 8.200.000

Chú ý: Đơn giá kiểm định trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Bảng giá kiểm định đồng hồ nước điện tử (Update 2023)
TT Kích cỡ (mm) Chi phí kiểm định (VND)
1 DN15 60.000
2 DN20 60.000
3 DN25 300.000
4 DN32 300.000
5 DN40 400.000
6 DN50 600.000
7 DN65 1.000.000
8 DN80 1.300.000
9 DN100 2.100.000
10 DN125 2.600.000
11 DN150 3.200.000
12 DN200 4.000.000
13 DN250 4.700.000
14 DN300 6.250.000
15 DN350 8.500.000
16 DN400 10.000.000
17 DN500 20.000.000
18 DN600 23.500.000
19 DN700 28.000.000
20 DN800 33.000.000
21 DN1000 43.000.000

Chú ý: Đơn giá kiểm định trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Bảng giá Hiệu chuẩn/ Đo thử nghiệm đồng hồ nước (2023)

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn đồng hồ nước
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn đồng hồ nước

Dưới đây là bảng giá Hiệu chuẩn/ Đo thử nghiệm đồng hồ nước được áp dụng tại Hà Nội (2023)

Bảng giá Hiệu chuẩn / Đo thử nghiệm Đồng hồ nước cơ khí (Update 2023)
TT Kích cỡ (mm) Chi phí Hiệu chuẩn / Đo thử nghiệm (VND)
1 DN15 15.000
2 DN20 20.000
3 DN25 25.000
4 DN32 150.000
5 DN40 250.000
6 DN50 300.000
7 DN65 540.000
8 DN80 810.000
9 DN100 1.620.000
10 DN125 1.800.000
11 DN150 2.250.000
12 DN200 2.700.000
13 DN250 3.330.000
14 DN300 4.050.000
15 DN350 6.600.000
16 DN400 8.200.000

Chú ý: Đơn giá Hiệu chuẩn/ Đo thử nghiệm trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Bảng giá Hiệu chuẩn / Đo thử nghiệm Đồng hồ nước điện tử (Update 2023)
TT Kích cỡ (mm) Chi phí Hiệu chuẩn / Đo thử nghiệm (VND)
1 DN15 60.000
2 DN20 60.000
3 DN25 300.000
4 DN32 300.000
5 DN40 400.000
6 DN50 600.000
7 DN65 1.000.000
8 DN80 1.300.000
9 DN100 2.100.000
10 DN125 2.600.000
11 DN150 3.200.000
12 DN200 4.000.000
13 DN250 4.700.000
14 DN300 6.250.000
15 DN350 8.500.000
16 DN400 10.000.000
17 DN500 20.000.000
18 DN600 23.500.000
19 DN700 28.000.000
20 DN800 33.000.000
21 DN1000 43.000.000

Chú ý: Đơn giá Hiệu chuẩn/ Đo thử nghiệm trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Kiểm định đồng hồ nước là gì?

Kiểm định đồng hồ nước là quá trình đánh giá tính chính xác của đồng hồ nước. Thông thường, việc kiểm định này được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nước hoặc các công ty cấp nước để đảm bảo rằng đồng hồ nước hoạt động chính xác và đáp ứng được các yêu cầu về đo lường tiêu thụ nước của khách hàng. Việc kiểm định này thường được thực hiện định kỳ để đảm bảo rằng đồng hồ nước hoạt động tốt và không bị lệch sai số trong quá trình sử dụng.

Bàn kiểm định đồng hồ nước cơ khí
Bàn kiểm định đồng hồ nước cơ khí

Một số sản phẩm đồng hồ nước đã kiểm định do Viva cung cấp:

-11%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-6%
Original price was: 20.000.000 ₫.Current price is: 18.900.000 ₫.
-7%
Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 300.000 ₫.
-9%
Original price was: 4.300.000 ₫.Current price is: 3.900.000 ₫.
-6%
Original price was: 16.300.000 ₫.Current price is: 15.300.000 ₫.
-3%
Original price was: 16.000.000 ₫.Current price is: 15.600.000 ₫.

Tại sao phải kiểm định đồng hồ nước?

Chúng ta phải kiểm định đồng hồ nước vì các lý do sau:

 • Đảm bảo tính chính xác: Kiểm định đồng hồ nước giúp đảm bảo rằng đồng hồ hoạt động chính xác và đáp ứng được các yêu cầu về đo lường tiêu thụ nước của khách hàng.
 • Bảo vệ quyền lợi khách hàng: Nếu đồng hồ nước không hoạt động chính xác, khách hàng sẽ phải trả tiền cho một lượng nước lớn hơn hoặc ít hơn so với lượng nước thực sự sử dụng. Việc kiểm định đồng hồ nước giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
 • Đảm bảo công bằng trong tính tiền: Kiểm định đồng hồ nước giúp đảm bảo công bằng trong việc tính tiền nước, tránh trường hợp một số khách hàng bị tính quá hoặc thiếu số nước thực sự sử dụng.
 • Tiết kiệm nước: Việc kiểm định đồng hồ nước giúp phát hiện sớm các lỗi kỹ thuật trên đồng hồ nước, từ đó đảm bảo tiêu thụ nước được tiết kiệm và giảm thiểu các rủi ro gây thiệt hại đến môi trường.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật: Việc kiểm định đồng hồ nước là một nghĩa vụ pháp lý của các cơ quan quản lý nước hoặc các công ty cấp nước, giúp tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả.
Đồng hồ nước đã kiểm định
Đồng hồ nước đã kiểm định

Khi nào thì phải kiểm định đồng hồ nước?

Thường thì đồng hồ nước sẽ được kiểm định vào các thời điểm sau đây:

 • Định kỳ: Đây là các thời điểm kiểm định được quy định rõ trong các quy định pháp luật hoặc các quy định của các cơ quan quản lý nước. Thông thường, đồng hồ nước sẽ được kiểm định sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 2 năm, 5 năm,…
 • Khi di dời: Nếu bạn chuyển đến một nơi mới và sử dụng đồng hồ nước đã có từ trước, bạn nên yêu cầu kiểm định lại để đảm bảo tính chính xác của đồng hồ.
 • Khi sửa chữa: Nếu đồng hồ nước của bạn đã bị hỏng hoặc cần được sửa chữa, bạn cũng nên yêu cầu kiểm định lại sau khi sửa chữa để đảm bảo tính chính xác của đồng hồ.
 • Khi có tranh chấp: Nếu bạn có tranh chấp về mức tiêu thụ nước được tính toán bởi đồng hồ nước, bạn có thể yêu cầu kiểm định lại để xác định sự chính xác của mức tiêu thụ nước.

Việc kiểm định đồng hồ nước sẽ giúp đảm bảo tính chính xác của đồng hồ, từ đó đảm bảo quyền lợi của khách hàng, tiết kiệm tài nguyên nước và tuân thủ các quy định pháp luật.

Công tác kiểm định đồng hồ nước
Công tác kiểm định đồng hồ nước

Công tác kiểm định đồng hồ nước đang sử dụng

Quy trình kiểm định đồng hồ nước thường gồm các bước sau:

 • Xác định thời điểm kiểm định: Thời điểm kiểm định đồng hồ nước sẽ được xác định dựa trên các quy định của cơ quan quản lý nước hoặc quy định của công ty cấp nước.
 • Thông báo cho khách hàng: Trước khi thực hiện kiểm định, công ty cấp nước sẽ thông báo cho khách hàng về thời gian và địa điểm kiểm định đồng hồ nước.
 • Thực hiện kiểm định: Kiểm định đồng hồ nước thường được thực hiện bởi các kỹ thuật viên có chuyên môn về đo lường. Họ sẽ kiểm tra các thông số kỹ thuật của đồng hồ, bao gồm áp lực, lưu lượng và độ chính xác. Nếu phát hiện ra lỗi kỹ thuật, đồng hồ nước sẽ được sửa chữa hoặc thay thế.
 • Lập biên bản kiểm định: Sau khi kiểm định, kỹ thuật viên sẽ lập biên bản kiểm định đồng hồ nước và ghi lại các thông số kỹ thuật của đồng hồ. Biên bản này sẽ được cung cấp cho khách hàng và công ty cấp nước.
 • Cập nhật thông tin trong hệ thống: Kết quả kiểm định sẽ được cập nhật trong hệ thống quản lý của công ty cấp nước để đảm bảo tính chính xác của đồng hồ và các thông tin liên quan.

Hiệu chuẩn và Đo thử nghiệm đồng hồ nước là gì?

Đo thử nghiệm và hiệu chuẩn đồng hồ nước điện tử
Đo thử nghiệm và hiệu chuẩn đồng hồ nước điện tử

Hiệu chuẩn và đo thử nghiệm đồng hồ nước là quá trình kiểm tra và đánh giá độ chính xác của đồng hồ nước để đảm bảo tính đúng đắn của nó trong việc đo lường lượng nước đã sử dụng.

Quá trình hiệu chuẩn đồng hồ nước bao gồm sự so sánh giữa giá trị đo lường của đồng hồ với giá trị chuẩn đã được xác định trước. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ nước như độ rung, áp suất nước, nhiệt độ nước cũng được kiểm tra và điều chỉnh trong quá trình hiệu chuẩn.

Sau khi hiệu chuẩn, đồng hồ nước sẽ được đo thử nghiệm để đánh giá hiệu suất của nó trong thực tế. Quá trình đo thử nghiệm bao gồm sử dụng đồng hồ nước để đo lượng nước chảy qua trong một khoảng thời gian nhất định và so sánh với giá trị đo lường của các thiết bị đo lường khác nhau. Kết quả sẽ được đánh giá để xác định độ chính xác của đồng hồ nước và có thể yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết.

Việc hiệu chuẩn và đo thử nghiệm đồng hồ nước là quan trọng để đảm bảo tính đúng đắn của đồng hồ nước trong việc đo lường lượng nước đã sử dụng và đảm bảo tính công bằng trong việc tính toán hóa đơn tiền nước của người dùng.

Tại sao phải Hiệu chuẩn và Đo thử nghiệm đồng hồ nước?

Hiệu chuẩn và đo thử nghiệm đồng hồ nước là những hoạt động quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của đồng hồ nước. Việc này cần thiết để đảm bảo rằng đồng hồ nước đang hoạt động đúng cách và đưa ra thông tin đo lường chính xác về lượng nước đã tiêu thụ.

Khi sử dụng đồng hồ nước trong các hộ gia đình hoặc các công trình xây dựng, nếu đồng hồ nước không hoạt động đúng cách hoặc đưa ra thông tin đo lường không chính xác, thì sẽ dẫn đến việc sử dụng nước không công bằng và thiếu chính xác. Điều này có thể dẫn đến sự bất hòa giữa các bên và gây thiệt hại cho các đơn vị sử dụng nước.

Do đó, việc hiệu chuẩn và đo thử nghiệm đồng hồ nước là cần thiết để đảm bảo rằng đồng hồ nước đang hoạt động chính xác và đưa ra thông tin đo lường chính xác về lượng nước đã tiêu thụ. Ngoài ra, việc hiệu chuẩn và đo thử nghiệm đồng hồ nước cũng giúp cho các nhà sản xuất đồng hồ nước có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình và giảm thiểu các lỗi do sản xuất.

Phân biệt giữa Kiểm định – Hiệu chuẩn – Đo thử nghiệm

Kiểm định - Hiệu chuẩn - Đo thử nghiệm đồng hồ nước điện tử
Kiểm định – Hiệu chuẩn – Đo thử nghiệm đồng hồ nước điện tử

Hiệu chuẩn, đo thử nghiệm và kiểm định đồng hồ nước là những hoạt động quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của đồng hồ nước. Dưới đây là những điểm khác biệt giữa ba hoạt động này:

 • Hiệu chuẩn: là quá trình so sánh giữa kết quả đo của đồng hồ nước và giá trị chuẩn đã biết trước đó. Quá trình hiệu chuẩn này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị đo lường chính xác để so sánh với đồng hồ nước. Mục đích của hiệu chuẩn là để xác định độ chính xác của đồng hồ nước và hiệu chỉnh nếu cần thiết.
 • Đo thử nghiệm: là quá trình đo lường hiệu suất của đồng hồ nước trong điều kiện hoạt động thực tế. Quá trình này thường được thực hiện bằng cách lắp đặt đồng hồ nước trong một hệ thống nước thực tế và đo lường lượng nước đã tiêu thụ. Mục đích của đo thử nghiệm là để đảm bảo rằng đồng hồ nước đang hoạt động chính xác trong điều kiện hoạt động thực tế.
 • Kiểm định: là quá trình xác định tính chính xác của đồng hồ nước và đảm bảo rằng đồng hồ nước đáp ứng các tiêu chuẩn về độ chính xác và hiệu suất. Quá trình kiểm định này thường được thực hiện bởi các tổ chức chính phủ hoặc các tổ chức độc lập có chuyên môn cao. Mục đích của kiểm định là để đảm bảo rằng đồng hồ nước đáp ứng các tiêu chuẩn và được sử dụng công bằng trong các hoạt động tiêu dùng nước.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kiểm định đồng hồ đo lưu lượng nước

Chi phí kiểm định đồng hồ đo lưu lượng nước có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố khác nhau như: Loại đồng hồ, size đồng hồ, chu kỳ kiểm định và các đơn vị thực hiện kiểm định. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến chi phí kiểm định đồng hồ đo lưu lượng nước:

 1. Loại đồng hồ: Loại đồng hồ đo lưu lượng nước sẽ ảnh hưởng đến chi phí. Có nhiều loại đồng hồ khác nhau, bao gồm đồng hồ cơ, điện tử, hoặc thông minh. Các loại đồng hồ cao cấp thường có chi phí kiểm định cao hơn.
 2. Kích cỡ đồng hồ: Kích cỡ đồng hồ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, giá thành kiểm định. Size đồng hồ càng lớn thì chi phí càng cao.
 3. Chu kỳ kiểm định: Độ chính xác của đồng hồ đo lưu lượng nước có thể bị sai lệch theo thời gian và tần suất sử dụng, và việc kiểm định định kỳ là cần thiết để đảm bảo độ chính xác. Tần suất kiểm định có thể ảnh hưởng đến chi phí liên quan đến việc tháo lắp và kiểm tra.
 4. Đơn vị kiểm định: Giá kiểm định có thể chênh lệch giữa các đơn vị kiểm định (sự chênh lệch không quá cao). Việc so sánh các các đơn vị kiểm định có thể giúp bạn tìm ra mức giá phù hợp nhất.

Địa chỉ kiểm định đồng hồ nước Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Sau đây Viva xin đưa ra một vài địa chỉ để khách hàng tham khảo về các địa điểm kiểm định đồng hồ nước tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như sau:

Địa chỉ kiểm định đồng hồ nước tại Hà Nội

Viện Đo lường Việt Nam

 • Địa chỉ: Nhà D – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
 • Điện thoại: (04) 3791 4876/(04) 3836 3242 | Fax: (04) 3756 4260.

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội

 • Địa chỉ : Thôn 7, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
 • Điện thoại : 04 3 6510013

Công ty cổ phần Emin Việt Nam

 • Địa chỉ: Hoàng Cầu, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ kiểm định đồng hồ nước tại Tp Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Đo lường cấp nước

 • Địa chỉ: : 27B Đường số 6, Khu phố 6, Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (Ngay cạnh cổng Cân Nhơn Hòa)
 • Điện thoại liên hệ: 028 – 62 784 104

Công ty FMS – chi nhánh tp HCM

 • Địa chỉ : 24 /32 Phạm Văn Chiêu – Gò Vấp

Như vậy, việc kiểm định và hiệu chuẩn đồng hồ nước là cực kỳ quan trọng để đảm bảo độ chính xác và công bằng trong việc tính tiền nước. Với bảng giá kiểm định đồng hồ nước được cập nhật thường xuyên, người dùng có thể dễ dàng biết được chi phí kiểm định và hiệu chuẩn đồng hồ nước của mình. Điều này giúp cho người dùng có thể chuẩn bị kế hoạch tài chính hợp lý, từ đó giúp tiết kiệm chi phí và tiền bạc trong quá trình sử dụng nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

phone-icon zalo-icon